• TV Avisen

 • Working on the cardboard model

 • Prototyping in wood

 • Individual Design Workshop

 • Preparing the next workshop

 • Prototyping in plastic

 • Testing electronics

Copyright 2020 - Custom text here

Projektkoncept

 • Gensidig læring mellem personale, beboere, forskere, ledelse
 • Participatory design (Brugerinddragende design): Involvering af personale, beboere og forskere
 • Co-creation (Samskabelse): Roboter bliver udviklet is tæt samarbejde mellem personale, beboere og forskere

Projektfaser

 • Team-møder: Forskerne introducerer sig selv og projektet samt visionen bag det
 • Observationer: Forskerne deltager I dagligdags-aktiviteter for at få indsigt i den daglige praksis og livet på institutionen
 • Workshops:  Beboere, personale og forskere samles for at identificere og diskutere, hvilken teknologi det er muligt at udvikle
 • Fælles aktiviteter: For at facilitere gensidig læring og tillid deltager forskerne I aktiviteter på institutionen, hvor de præsenterer ex. prototyper af sociale robotter, som en del af de pågældende aktiviteter.
 • Individuelle Workshops: Beboere, personale og forsker arbejder ved en individuel løsning for problemet identificeret tidligere igennem observationer og workshops.

Project concept

 • Mutual learning between staff, citizens, reseachers, and management
 • Participatory design: Involvement of staff, citizens, and research in all project phases
 • Co-creation: Robots are developed in close collaboration between staff, citizens, and researchers

Project phases

 • Team meetings: Researchers introduce themselves and the project visions
 • Ethnographic observations: Researchers participate in the daily life at the center to understand social practices around living in the institution
 • Workshops: Citizens, staff, and researchers identify and discuss, which technologies er possible and make sense to develop
 • Common activities: For securing a closer bond between researchers and citizens and to facilitate mutual learning about technical possibilities, researchers participate regularly in common activities
 • Individual workshops: Citizens, staff, and researchers work on personal robots for individual tasks identified earlier through observations, discussions, and workshops