• TV Avisen

  • Working on the cardboard model

  • Prototyping in wood

  • Individual Design Workshop

  • Preparing the next workshop

  • Prototyping in plastic

  • Testing electronics

Copyright 2020 - Custom text here

Sundhedsteknologi er et stort fokusområde inden for forskning og innovation. Indsatsen er drevet af, at der i hele verden bliver flere og flere ældre og kronisk syge, der har behov for social- og sundhedsydelser, samtidig med at der bliver færre sundhedsprofessionelle til at yde behandling, pleje og støtte. Udviklingen af teknologiske løsninger (f.eks. sociale robotter og monitoreringsudstyr) tager næsten altid afsæt i teknologiske muligheder. Undersøgelser viser imidlertid, at der mangler evidens for, at disse teknologier fungerer effektivt i praksis, netop fordi de ofte er udviklet uden input fra brugerne.

Vi er et tværfagligt team med ønske om at starte et længerevarende udviklingsprojekt in samarbejde med SCN Nord i Frederikshavn. Gensidig læring i alle projektets faser og mellem alle projektdeltagerne (beboere, personale, ledelse, pårørende og forskere er helt central for den tilgang, vi har i projektet. Det betyder, at et godt projektresultat er baseret på beboernes og personalets ekspertise, viden og aktive deltagelse. De er eksperter i deres egen dagligdag og praksis, og ved derfor bedst, hvor teknologi kan gøre en forskel. Vi kan som forskere bidrage til projektet med ekspertise inden for interaktionsanalyse, design og teknologiudvikling, og vi vil levere de værktøjer, der kan omsætte projektets ideer til teknologi.

Processen starter med at identificere mulighederne for teknologisk udvikling. Til det formål anvender vi forskellige metoder og værktøjer, som eksempelvis observation, videoanalyse, workshops og rollespil. Herefter designer og fremstiller vi i samspil prototyper, som løbende udvikles og optimeres gennem afprøvninger på SCN Nord.


Health Technology is one of the focus areas for research and innovation. The main argument is that we can observe a global trend for ageing societies, resulting in more people in need of services while at the same time a shortage of healthcare professionals is predicted. The technological solutions that are suggested (e.g. social robots, monitoring equipment, etc) are usually developed focusing on the technological possibilities. Studies show that there is a lack of evidence that these technologies are actually effective because they are often developed without input from users and stakeholders.

We are an interdisciplinary team that would like to start a development project with a long-time perspective. Central feature of our approach is the focus on mutual learning between all participants (residents, staff, management, relatives) and during all phases of the development. Thus, we rely on the expertise, knowledge, and active participation of staff and residents, as they are the experts in their daily work and living practices and know best, where and how technology could make a difference. On the other hand, we are the experts in interaction analysis, design, and engineering and will provide the tools to let these ideas come to life.

This process starts with identifying opportunities for technological development. To this end we rely on a mix of different methods and tools like observations, video analysis, workshops, or body storming. It continues with the design and fabrication of prototypes and a constant refinement in field trials.